ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Directadmin คู่มือการใช้งาน

Directadmin คู่มือการใช้งาน

การอัพโหลดไฟล์ Upload File - (มีคนดู 5786 ครั้ง / 2 คนพบว่ามีประโยชน์)
การย้ายโฮสติ้ง Tranfer Hosting - (มีคนดู 3567 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
การ import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Database - (มีคนดู 5996 ครั้ง / 2 คนพบว่ามีประโยชน์)
คำแนะนำในการย้ายโฮสติ้ง Recommend Transfer Data Website - (มีคนดู 1512 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
คู่มือการใช้งาน DirectAdmin - (มีคนดู 5572 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
วิธีการติดตั้ง CMS ด้วย Installatron - (มีคนดู 5315 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
1 2

การใช้งานเบื้องต้น


Top