Payment

หน้าแรกPayment

วิธีการชำระเงิน (How to Payment)

1.สามารถชำระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กสิกรไทย บจก. บิ๊กเอ็ม บิ๊กแฮ็ปปี้ จำกัด 038-1-90569-1 ถนนลำปาง-แม่ทะ ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ บริษัท บิ๊กเอ็ม บิ๊กแฮ็ปปี้ จำกัด 880-2-49669-1 บิ๊กซี ลำปาง ออมทรัพย์
 กรุงเทพ บจ. บิ๊กเอ็ม บิ๊กแฮ็ปปี้ 255-4-08421-6 สบตุ๋ย สะสมทรัพย์

 

โอนเงินแล้ว: ต้องทำการแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง แจ้งชำระเงินที่นี่ หรืออีเมล ส่งรายะละเอียด มาที่ support@nokhosting.com ประกอบด้วย ชื่อผู้สั่งซื้อ ธนาคารที่โอน เงินจำนวนเงิน เวลา ชื่อโดเมน

2.ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal (ฟรีค่าธรรมเนียม)

 


Top