ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้About us เกี่ยวกับเว็บเราการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน Receipt

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน Receipt

สำหรับใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าสามารถพิมพ์เพื่อใช้งานได้ตามระเบียบดังนี้ https://www.nokhosting.com/info/receipt-note 


การจัดส่ง รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ตัวจริงไปให้ทางไปรษณีย์
คิดค่าจัดส่ง 30 บาท แบบลงทะเบียน รวม Vat เรียบร้อย
โดยระบุ ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์อย่างละเอียดมายัง อีเมล support@nokhosting.com

หมายเหตุ: กรณีที่ค่าบริการรวม 1,000.00 บาทขึ้นไป. ไม่คิดค่าจัดส่งเอกสาร (ฟรี)

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 3824 ครั้ง / 1 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top