ข้อตกลงการบริการและการใช้งาน

หน้าแรกข้อตกลงการบริการและการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน Nokhosting แทนว่า "ผู้ให้บริการ" และแทนตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ เว็บไซต์ www.nokhosting.com ดังนี้

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา

 1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น 
 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท 
 3. เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการ เติมเกมส์ บริการส่ง otp ซื้อ ID จากการ Hack หรือละเมิดลิขสิทธิ์จาก Gmail , Netflix หรืออื่นๆ
 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips
 5. เว็บไซต์เกมส์ออนไลน์ละเมิดลิขสิทธิ(เถื่อน) เว็บไซต์ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก 
 6. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด 
 7. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต 
 8. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting 
 10. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 11. เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บล๊อค IP ต่างประเทศ หรือปิดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ไม่รับสคริปปั่น สคริปปั้มไลด์(like) หรือ เกี่ยวกับ line bot ,fackbook bot หรือ โปรแกรมที่ได้มาโดยเนื้อหาอัตโนมัติ เช่น WP-Robot หรือพลักอินที่ทำให้เครื่องเซิเวอร์ทำงานหนัก
 13. ไม่อนุญาติให้ Cron jobs ตั้งค่าน้อยกว่า 5 นาที บนระบบ Shared Web Hosting เนื่องจากอาจทำให้ทรัพยากรเกินกำหนด
 14. บริการ VPS ไม่รองรับเว็บไซต์ประเภท Torrent traffic, VPN / Proxy
 15. ไม่อนุญาติสำหรับเว็บไซต์เนื้อหาเกียวกับการเมือง สร้างความเกลียดชัง ไม่ว่าจะฝ่ายใด

ข้อตกลงสำหรับบริการโฮสติ้งแบบไม่จำกัดพื้นที่

-ใช้สำหรับทำเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานประเภทเก็บไฟล์ สำรองข้อมูล ใดๆ

-พื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์คือ "ไมจำกัด" หมายถึงไม่มีการกำหนดไว้ในแผงควบคุมโฮสติ้ง Control Panel  อย่างไรก็ตามการใช้งานพื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ Server เช่น ทำให้ CPU สูงติดต่อกันนานหลายนาที พื้นที่การใช้งานส่วนอีเมลเกิน 20GB หากเรามีข้อกังวลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของบัญชีหรือการใช้พื้นที่ดิสก์ คุณจะได้รับอีเมลขอให้คุณลดการใช้งาน ซึ่งไม่มีความกังวลใดๆในการใช้บริการไปกับเรา

ข้อตกลง Inode Limits

เพื่อให้ Server ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราจึงมีการควบคุม Inode Limits ดังนี้

-ไม่จำกัดจำนวน Inodes มีผลสำหรับบริการ Web Hosting , WordPress Hosting , Cloud VPS

-ขีดจำกัดจำนวน 200,000 Inodes มีผลสำหรับบริการ Hosting UnlimitedHosting Unlimited USAHosting UK

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ที่มีการใช้ bandwidth เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงสิ้นเดือน และสามารถใช้งานต่อได้เมื่อขึ้นเดือนใหม่
 2. เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้  การระงับในกรณีนี้ จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เงือนไขการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ (ไม่รวมโดเมนเนม ซึ่งโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100%)

 1. นโยบายการคืนเงินมีผลยกเว้นบริการดังต่อไปนี้ Google Workspace, Domain Name, เว็บไซต์หน้าเดียว, ติดตั้งธีม WordPress
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ถึงแม้ว่าจะแก้ไขให้ถูกตามข้อตกลงบริษัทแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินเนื่องจากทางเราถือว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำ ต้องเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานจนหมดอายุสัญญาบริการ
 3. ผู้ใช้บริการไม่ต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 4. ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย
 5. หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 6. ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี
 7. คืนค่าบริการกลับไปยังบัญชีธนาคารเดิม เลขบัญชีเดิมที่ชำระเงิน หรือคืนกลับยังบัตรเครดิตเดิม
 8. ค่าธรรมเนียมในการคืนเงินดังนี้ 

       -กรณีชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน

       -กรณีชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านระบบ paypal.com มีค่าธรรมเนียม

        -กรณีชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านระบบ stripe.com มีค่าธรรมเนียม

 8.หากผู้ใช้งานมีประวัติการขอคืนค่าบริการ 2 ครั้ง และหากบัญชีผู้ใช้งานไม่มีบริการใดๆ จะทำให้บัญชีสมาชิกถูกปิดการใช้งานอัตโนมัติเมื่อมีการยกเลิกบริการ หากต้องการเปิดใช้งานสามารถแจ้งผู้ให้บริการเพิ่อเปิดใช้งานบัญชี ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติ 7 วันทำการ

 

ข้อตกลงในการอัพเกรดหรือการเปลี่ยนแพ็คเก็จโฮสติ้ง

บริการโฮสติ้งของเราสามารถอัพแพ็คเกจได้ภายใต้กลุ่มหมวดหมู่แพ็คเก็จเดียวกัน ไม่สามารถอัพเกรดแพ็คเก็จหรือเปลี่ยนแปลงแพ็คเก็จต่างหมวดหมู่เช่น Web Hosting ไม่สามารถอัพเกรดแพ็คเก็จหรือเปลี่ยนแปลงเป็น WordPress Hosting

ข้อตกลงในการย้ายข้อมูลโฮสติ้ง

บริการย้ายข้อมูลจากโฮสติ้งฟรี พื้นที่ไม่เกิน 10 GB หากพื้นที่เกินกำหนด มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

 • ขนาดพื้นที่ 10-20 GB ราคา 500 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 20-50 GB ราคา 1000 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 50-100 GB ราคา 1500 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 100-200 GB ราคา 2000 บาท

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งทุกครั้งที่มีการอัพโหลดไฟล์ และสำรองข้อมูลลงserverอีกเครื่องหนึ่งทุก 7 วัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

ค่าบริการกู้ข้อมูล

ฟรีค่าบริการสำหรับการกู้ข้อมูลสำหรับบริการ Cloud Hosting Unlimited StorageCloud HostingCloud Business HostingCloud WordPress , Business Hosting, Cloud VPS, WordPress VPS, เว็บไซต์สำเร็จรูป, เว็บไซต์หน้าเดียว

ค่าบริการกู้ข้อมูลเริ่มต้นที่ 525บาท/ครั้ง (หากข้อมูลขนาดใหญ่ค่าบริการจะสูงมากขึ้น) มีผลสำหรับบริการ Cloud Hosting USACloud Hosting UK, Cloud Reseller Hosting

*บริการที่ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้คือ อีเมล N Suiteอีเมล Google Workspace บริการดังกล่าวข้อมูลจะไม่สูญหายจากความผิดพลาดของ Server ด้วยระบบสำรองข้อมูลแบบ Cloud 4 ชั้น แต่หากลูกค้าลบอีเมลโดยไม่ได้ตั้งใจ จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับได้

ข้อตกลงในการต่ออายุโฮสติ้งและบริการอื่นๆ

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 15, 3, 1 วัน ตามลำดับ ส่งจากอีเมล support@nokhosting.com ส่งถึงอีเมลสมาชิกของลูกค้าเท่านั้น เราไม่มีนโยบายแจ้งเตือนเรียกเก็บเงินทุกประเภท ทางโทรศัพท์, ทางไลน์, เฟซบุค หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ หลังวันหมดอายุ 10 วัน ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูล และusername ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

การขอผ่อนผันการต่ออายุบริการโฮสติ้ง

ลูกค้าสามารถผ่อนผันเลื่อนการชำระเงินได้สูงสุด 10 วัน นับจากวันหมดอายุ

ข้อตกลงในการต่ออายุโดเมนเนม

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 15, 7, 3, 1 วัน ตามลำดับ โดยประมาณ โดยส่งจากอีเมล support@nokhosting.com ส่งถึงอีเมลสมาชิกของลูกค้าเท่านั้น เราไม่มีนโยบายแจ้งเตือนเรียกเก็บเงินทุกประเภท ทางโทรศัพท์, ทางไลน์, เฟซบุค หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ 

โดเมนจะถูกตัดการเชื่อมต่อ DNS เมื่อโดเมนถึงกำหนดวันหมดอายุ ลูกค้ายังสามารถต่ออายุโดเมนได้หลังวันหมดอายุประมาณ  1-45 วัน (.com ต่ออายุได้ภายใน 20 วันหลังวันหมดอายุ) (แต่ละนามสกุลโดเมนมีข้อกำหนดแตกต่าง กรุณาติดต่อสอบถาม)  หากไม่ชำระเงินภายใน 1-45 วันหลังจากวันหมดอายุ ระบบจะยกเลิกบริการโดเมนอัตโนมัติและไม่สามารถต่ออายุโดเมนได้ หลังวันหมดอายุ 70-85 วัน จึงสามารถจดทะเบียนใหม่ได้

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง


Top