ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้About us เกี่ยวกับเว็บเราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย Withhol...

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย Withholding income tax

กรณีลูกค้านิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน องค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในกรณีที่ ค่าบริการเฉพาะเว็บโฮสติ้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยจะต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้เราภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ชำระเงิน

  • กรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
  • กรณีที่ท่านเป็นองค์กร หรือหน่วยงานราชการ ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 1%


ขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สามารถ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทันที จากราคาบริการในใบแจ้งหนี้ โดยไม่ต้องให้เราทราบ (ไม่อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต) เมื่อชำระเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินมายัง support@nokhosting.com โดยระบุ มีการ หักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ทางไปรษณีย์ (โดยไม่คิดค่าจัดส่งเอกสาร) หากให้ออกให้ใหม่ คิดครั้งละ 30 บาท/ครั้ง

ข้อตกลงการหักภาษ๊

1. บริการของเรา จะหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้ทุกบริการของเรา
2. ผู้ใช้บริการเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ชำระเงินมา ให้ส่งเอกสาร รับรองการหัก ณ ที่จ่าย มาให้ผู้บริการทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน โดยจะต้องส่งให้ผู้บริการ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)
ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ใช่เก็บเป็นหลักฐาน)
หมายเหตุ : ทางผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลสำหรับออกใบรับรองให้ทาง Email
3. ผู้ให้บริการจะส่ง ใบเสร็จรับเงิน กลับไปให้ผู้ใช้บริการ ต่อเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จากผู้ใช้บริการ แล้วเท่านั้น
4. หากครบกำหนด 15 วัน หลังจากชำระเงิน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับใบรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระเงินแบบทั่วไป
5. กรณี ขอยกเลิกการ หัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถโอนส่วนต่างของบริการปกติ มายังผู้ให้บริการ และยกเลิกการหัก ณ ที่จ่าย จากรายการดังกล่าว
6. หากลูกค้าเกิดความเสียหายจากการระงับบริการดังกล่าว ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา เนื่องจากลูกค้าผิดข้อตกลงก่อน และจะเปิดใช้งานให้ทันทีหลังได้รับใบเสร็จ

กรณีสั่งซื้อผ่านแบบหน้าเว็บไซต์

1. เลือกบริการที่ต้องการผ่านหน้าเว็บไซต์ และสั่งซื้อผ่าน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ
2. รับรายละเอียดการสั่งซื้อ (ผ่านระบบอัตโนมัติ) โดยระบบจะส่งมายัง Email ที่ลงทะเบียนไว้ ในหัวข้อ "สั่งซื้อบริการจาก นกโฮสติ้ง ดอท คอม" (หากไม่ได้รับ Email ใน Inbox กรุณาตรวจสอบใน Junk Mail หรืออาจกรอกชื่อ Email ผิด กรุณาแจ้ง support@nokhosting.com หรือสั่งซื้อเข้ามาใหม่)
3. กรุณาตรวจสอบใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน
4. รอรับใบแจ้งชำระเงินใหม่ ก่อนชำระเงิน (หากชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้วถือว่าได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อแล้ว)
5. ชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผ่านช่องทางที่สะดวก (ช่องทางการชำระเงิน) ไม่อนุญาตให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
6. แจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บ (แจ้งผ่านแบบฟอร์ม) หรือทาง Email
7. รอรับรายละเอียดการใช้งาน ผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนแจ้งไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง
8. ลูกค้าต้องจัดทำหนังสือรับรอง 50 ทวิ "การหักภาษี ณ ที่จ่าย" โดยระบุรายละเอียดตามรายละเอียดที่ทางเราจัดส่งไป
9. ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงิน ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ

- การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คิดเพิ่มเติมจากยอดค่าบริการครั้งละ 30 บาท (จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน)
- ติดต่อเราที่นี่ https://www.nokhosting.com/contact

 


ข้อมูลสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อนิติบุคคลผู้เสียภาษี: บริษัท บิ๊กเอ็ม บิ๊กแฮ็ปปี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0525561000131
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน: 470 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ที่อยู่สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ส่งถึง: ฝ่ายบัญชี (บจก.บิ๊กเอ็ม บิ๊กแฮ็ปปี้)
ที่อยู่: 470 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

 

 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 5917 ครั้ง / 1 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top