ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้cPanel คู่มือใช้งาน

cPanel คู่มือใช้งาน

วิธี Remote MySQL cPanel - (มีคนดู 309 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
สร้าง Add Email Cpanel - (มีคนดู 4777 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
เสริมความปลอดภัยให้ cPanel ด้วย Two-Factor Authentication - (มีคนดู 1228 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
วิธีใช้งาน SSH Access cPanel - (มีคนดู 246 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
ติดตั้ง ฟรี SSL Let's Encrypt ร่วมกับ Cpanel - (มีคนดู 3426 ครั้ง / 2 คนพบว่ามีประโยชน์)
วิธีสร้าง FTP Accounts Cpanel - (มีคนดู 2445 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)
1 2 3 4 5 6

การใช้งานเบื้องต้น


Top