ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Directadmin คู่มือการใช้งานวิธีการ redirect เว็บไซด์ด้วย .htac...

วิธีการ redirect เว็บไซด์ด้วย .htaccess

เอกสารนี้จะช่วยอธิบายวิธีการสร้างไฟล์ .htaccess เพื่อทำการ redirect หน้าเว็บไซด์ของคุณ

1. สร้าง Textfile เปล่าด้วย Text Editor เช่น Notepad และทำการ Save as เป็นชื่อ htaccess.txt

2. ทำการแก้ไขไฟล์ htaccess.txt

Redirect ทั้งหน้าเว็บเพ็จไปยัง URL อื่น

Redirect 301 / http://www.hostmanager.in.th


Redirect index.html ไปยัง Sub Folder ที่ต้องการ

Redirect /index.html http://hh.com/newdirectory/


Redirect ไฟล์เก่า ไปยังไฟล์ใหม่

Redirect /olddirectory/oldfile.html http://hh.com/newdirectory/newfile.html


Redirect ไปยังหน้า Index ที่ต้องการ

DirectoryIndex index.html


Redirect User ให้เข้าเว็บไซด์โดยไม่ให้มี www นำหน้า

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://hh.com/$1 [L,R=301]


Redirect User ให้เข้าเว็บไซด์โดยบังคับให้มี www นำหน้า

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hh.com/$1 [L,R=301]


Redirect User เพิ่อให้บังคับใช้ SSL

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/$1 [R,L]


Redirect User สำหรับใช้ www ที่เป็น http:// และ https://

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hh.com/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 443
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.hh\.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/$1 [L,R=301]

 

Redirect User เพื่ิอบังคับใช้ https:// ในบาง Folder

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} somefolder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.hh.com/somefolder/$1 [R,L]

 

3. ทำการ Upload File ไปยัง server ของคุณโดยให้ทำการ Rename ชื่อไฟล์ไปเป็น .htaccess

 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 6597 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top