ป้องกันการปลอมแปลงอีเมลด้วย DMARC

หน้าแรกArticlesTechnology Newsป้องกันการปลอมแปลงอีเมลด้วย DMARC

การตั้งค่า DMARC จะช่วยให้ป้องกันการปลอมแปลงชื่ออีเมลของเราส่งหาผู้อื่นได้ยกตัวอย่าง

อาจะมีผู้ไม่หวังดี สร้างอีเมลที่เราใช้งานจาก server อื่นๆ แล้วส่งอีเมลหลอกลวงลูกค้าของเรา แต่หากเราตั้งค่า DMARC ระบบจะตรวจสอบค่า SPF และ DKIM ที่เราได้เราได้กำหนดไว้กับโดเมนของเรา หากไม่ตรงตามที่ค่ากำหนด อีเมลจะถูกตีกลับไปยังผู้ส่งทันที อีเมลฉบับนั้นจึงไม่สามารถส่งออกได้

เราจะตั้งค่า DMARC อย่างไร?

เข้าจัดการระบบ DNS ของโดเมนเรา แล้วกำหนดค่า TXT Record ตัวอย่างดังนี้

hostname: ระบุ _dmarc.ชื่อโดเมนของเรา

Value: ระบุ v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:ชื่ออีเมลสำรับรายงาน; ruf=mailto:ชื่ออีเมลสำรับรายงาน; pct=100

ตัวอย่างเช่น

hostname: _dmarc.nokhosting.com

Value: ระบุ v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:admin@nokhosting.com; ruf=mailto:admin@nokhosting.com; pct=100

สามารถตรวจสอบการตั้งค่า DMARC ที่นี่ https://mxtoolbox.com/dmarc.aspx


Top