ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Email N Suite คู่มือการใช้งานอีเมลวิธีใช้งาน N Suite ร่วมกับ Microsof...

วิธีใช้งาน N Suite ร่วมกับ Microsoft Outlook

1.คลิกเมนู ไฟล์

 

2.คลิกเมนู เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 

3.ระบุชื่ออีเมล จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

 

4.คลิกเมนู IMAP

 

5.ระบุ

จดหมายขาเข้า ระบุ imap.ชื่อโดเมน.com พอร์ต ระบุ 143

จดหมายขาออก ระบุ smtp.ชื่อโดเมน.com พอร์ต ระบุ 587

คลิก ถัดไป

 

6.ระบุรหัสผ่านอีเมล คลิก เชื่อมต่อ  

  

7.คลิก เสร็จสิ้น

 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 606 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top