ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้CyberPanel คู่มือการใช้งานวิธีการติดตั้ง Laravel โดย CyberPan...

วิธีการติดตั้ง Laravel โดย CyberPanel

1.เข้าใช้งานโปรแกรม ssh เช่น putty (วิธีสร้าง username password เพื่อเข้าใช้งาน SSH Access)

2.กรณีที่ต้องการติดตั้งที่โดเมนหลัก ตัวอย่างติดตั้งกับ nokhosting.com พิมพ์คำสั่ง

cd /home/nokhosting.com/public_html
composer global require "laravel/installer"

3.จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel cyber

4.จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

cd public
php artisan key:generate

5.จากนั้นพิมพ์คำสั่ง

chmod -R 777 storage
chmod -R 777 bootstrap/cache

6.เมนู Website คลิก List Website เลือกโดเมนที่ต้องการ คลิกเมนู Manage

 

7.จากนั้นไปยังเมนู File manager

8.ดับเบิ้ลคลิก public_html

 

9.คลิกเมนู New File ระบุชื่อ .htaccess คลิก Create File

 

10.คลิกขวาชื่อไฟล์ .htaccess แล้วคลิก Edit

 

11.ระบุโค้ด จากนั้นคลิก Save Change

RewriteEngine On

RewriteRule . /nokhosting.com/public/index.php [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

 

 

ทดสอบเข้าเว็บไซต์แสดงผลดังนี้

 

 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 55 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top