ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Google Workspace (G Suite) คู่มือกา...การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ G Suite Google...

การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ G Suite Google WorkSpace Change Name

1.เข้าสู่ระบบ Admin https://admin.google.com/

2.ไปยังเมนู ผู้ใช้งาน
3.คลิกเลือกชื่ออีเมลที่ต้องการ
4.คลิกเมนู เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ดังรูปไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 1995 ครั้ง / 2 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top