Data Transfer คืออะไร?

Data Transfer หรือ Bandwidth คือ ปริมาณข้อมูลที่เข้า-ออกจาก Server ผ่านการใช้งาน User ของคุณ ข้อมูลที่เข้าสู่ Server ยกตัวอย่างเช่น การ Upload ข้อมูลผ่าน FTP หรือหน้าเว็บไซต์ การรับ e-mail ส่วนข้อมูลที่ออกจาก Server เช่น การ Download ข้อมูลผ่าน FTP หรือหน้าเวปไซต์ การส่ง e-mail ออก การเปิดดูเว็บไซต์ ซึ่งถ้ามีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมาก ปริมาณข้อมูลออกของเว็บไซต์นั้นก็จะมากด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณ upload file รูป ชื่อ image1.jpg ขึ้นไปในเว็บโฮสติ้งของคุณ แล้วนำรูปนั้นไปใช้ในเวปไซต์อื่น โดยเรียกมาที่เว็บโฮสติ้งของคุณ เมื่อมีคนเปิดเว็บไซต์อื่นที่มีรูปนั้น ก็จะนับเป็น Data Transfer จากเว็บโฮสติ้งของคุณด้วย

โดยปกติปัญหาด้าน Data Transfer นั้นจะมีกับเว็บไซต์ใหญ่ๆ ที่มีข้อมูล และผู้เข้าชมสูงเท่านั้น

การคำนวณ Data Transfer นี้จะเป็นผลรวมเดือนต่อเดือน เมื่อขึ้นวันที่ 1 เดือนใหม่ จะมีการ reset ค่าเป็นศูนย์ แล้วเริ่มนับใหม่

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 3898 ครั้ง / 4 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top