ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้วิธีใช้งาน อีเมล cPanel ร่วมกับ Microsoft Outl...

วิธีใช้งาน อีเมล cPanel ร่วมกับ Microsoft Outlook

1.คลิกเมนู ไฟล์

 

2.คลิกเมนู เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 

3.ระบุชื่ออีเมล จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

 

4.คลิกเมนู IMAP

 

5.ระบุ

จดหมายขาเข้า ระบุ mail.ชื่อโดเมน.com พอร์ต ระบุ 993

จดหมายขาออก ระบุ mail.ชื่อโดเมน.com พอร์ต ระบุ 465

คลิก ถัดไป

 

6.ระบุรหัสผ่านอีเมล คลิก เชื่อมต่อ  

  

7.คลิก เสร็จสิ้น

 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 85 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top