ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Vps คู่มือการใช้งานCentOS ตั้งเวลาประเทศไทย และใช้ระบบ...

CentOS ตั้งเวลาประเทศไทย และใช้ระบบ Sync เวลาให้ตรงตลอด

1. ตั้งค่าให้ใช้ Timezone เป็น Asia/Bangkok ด้วยคำสั้งนี้

1
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

2. ใช้คำสั่ง Sync ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SSH ด้วยคำสั่งนี้

1
ntpdate -u time.csloxinfo.com

ในขั้นตอนที่ 2 นี้ เราสามารถที่จะเลือก Server ที่เราจะ Sync Time ได้เลยนะครับ, จากตัวอย่างข้างบนคือ Sync เวลากับ CS Loxinfo IDC ครับ

3. ตั้ง Sync Time แบบ Auto ไม่ต้องมาคอยเช็คตลอดเวลาก็ตรง ด้วยการติดตั้งว NTP จากคำสั่งนี้

1
yum -y install ntp

แก้ไขไฟล์ /etc/ntp.conf เพื่อตั้งค่า Server ที่ต้องการ Sync Time

1
nano /etc/ntp.conf

มองหาบรรทัดที่มีคำว่า server อยู่ข้างหน้า และแก้ไขให้เป็นดังนี้

1
server time.csloxinfo.com

จากนั้นใช้คำสั่งด้านล่างนี้ เพื่อทำการ Restart Service, ตั้งค่าให้ Service ทำงานหลัง Boot ระบบ และทดสอบ Sync Time

1
2
3
service ntpd restart
chkconfig ntpd on
ntpq -pn

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 3197 ครั้ง / 1 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top