ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Sitepad เว็บสำเร็จรูป คู่มือการใช้เมนู Blog สร้างรายการสินค้า E...

การใช้เมนู Blog สร้างรายการสินค้า Ecommerce

สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการแสดงรายการสินค้าและรายละเอียดการติดต่อซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้งานระบบตะกร้าสินค้า สามารถประยุกต์ในส่วน blog แสดงรายการสินค้าได้ดังนี้

1.คลิกเมนู Blog แล้วคลิก All Posts จากนั้นคลิก Add New

2.ตั้งชื่อ Title จากนั้นคลิก Permalink

3.ระบุชื่อ URL ภาษาอังกฤษเท่านั้น

4.คลิก Featured Image จากนั้นเลือกรูปหลักสินค้า 1 รูป จากนั้นคลิก X เพื่อออกสู่เมนู

5.คลิกเมนู Grid Gallery ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

6. คลิกเมนู Add Images แล้ว คลิก Upload Files จากนั้นคลิก Select Files

7.เลือกรูปสินค้าได้มากกว่า 1 รูป จากนั้นคลิก Create a new gallery

8.คลิก Insert gallery

9.คลิก X เพื่อออกสู่เมนู

10.คลิกเมนู Row ลากไปตำแหน่งที่ต้องการ

11.คลิก X เพื่อออกสู่เมนู

12.คลิกเมนู Rich Text ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

13.ระบุรายละเอียดสินค้าจากนั้น คลิก X เพื่อออกสู่เมนู

14.คลิกเมนู Row ลากไปตำแหน่งที่ต้องการ

15.คลิกเมนู Image ลากวางตำแหน่งที่ต้องการ

16.จากตัวอย่างเราจะทำการเพิ่มปุ่ม Line เพื่อสร้างลิงค์ออกไปยังหน้า QR Code ของไลน์

    คลิกรูปแล้วอัพโหลด

 

17.คลิกแทบเมนู Link เลือก Custom link จากนั้นระบุ URL ที่ต้องการ

18.เมื่อแก้ไขเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย คลิกเมนู Publish 

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 310 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top