LINE ID: Nokhosting
 • ถามตอบ
ข้อตกลงการใช้งาน

Terms of Service

ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน Nokhosting แทนว่า "ผู้ให้บริการ" และแทนตัวท่านว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ เว็บไซต์ www.nokhosting.com ดังนี้

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้ สำหรับทุกบริการที่สั่งซื้อจากเรา

 1. เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก เป็นต้น 
 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท 
 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips
 4. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก 
 5. การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด 
 6. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต 
 7. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting 
 9. ไฟล์ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 10. เว็บบอร์ด หรือแบบฟอร์มบนเว็บ ที่ไม่มีการป้องกัน และปล่อยให้ถูกบอทมาแสปมโฆษณา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์บล๊อค IP ต่างประเทศ หรือปิดหน้านั้นๆ เพื่อแก้ปัญหา โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. Wordpress MU (Wordpress ธรรมดาใช้ได้), ECmall, Moodle e-Learning, Blogmagic, Chat ทุกประเภท หรือ script อื่นๆ ที่ผู้ให้บริการพิาจารณาว่าใช้ทรัพยากรมากและกระทบต่อความเสถียรโดยรวมของ Server
 12. ไม่รับสคริปปั่น หรือ โปรแกรมที่ได้มาโดยเนื้อหาอัตโนมัติ เช่น WP-Robot หรือพลักอินที่ทำให้เครื่องเซิเวอร์ทำงานหนัก

ข้อตกลงสำหรับบริการโฮสติ้งแบบไม่จำกัดพื้นที่

พื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์คือ "ไมจำกัด" หมายถึงไม่มีการกำหนดไว้ในแผงควบคุมโฮสติ้ง Control Panel อย่างไรก็ตามการใช้งานพื้นที่ดิสก์และแบนด์วิดท์ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ Server เช่น ทำให้ CPU หรือ Disk ทำงานเกิน 25% ของระบบทั้งหมดเกิน 90 วินาที หากเรามีข้อกังวลเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของบัญชีหรือการใช้พื้นที่ดิสก์ คุณจะได้รับอีเมลขอให้คุณลดการใช้งาน ซึ่งไม่มีความกังวลใดๆในการใช้บริการไปกับเรา

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราวในกรณีต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ที่มีการใช้ bandwidth เกินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกระงับการใช้งานจนถึงสิ้นเดือน และสามารถใช้งานต่อได้เมื่อขึ้นเดือนใหม่
 2. เว็บไซต์ที่ถูก BOT Spam เช่น Webboard หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ BOT สามารถ Spam ข้อมูลเข้ามาได้  การระงับในกรณีนี้ จะระงับเฉพาะส่วน หรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และการระงับจะถูกยกเลิกต่อเมื่อ ผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการ ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เงือนไขการคืนค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ (ไม่รวมโดเมนเนม ซึ่งโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100%)

 1. นโยบายการคืนเงินมีผลยกเว้นบริการดังต่อไปนี้ Cloud VPS ไทย, Cloud VPS ต่างประเทศ, Cloud WordPress Hosting อเมริกา, อีเมล N Suite, อีเมล G Suite, จดโดเมน, Site Lock ปกป้องเว็บไซต์, Cloud Backup, ติดตั้ง ธีม WordPress, เพิ่มความเร็ว WordPress, บริการเว็บไซต์หน้าเดียว, cPanel/WHM & บริการเสริม
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ 
 3. ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 4. ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย
 5. หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 6. ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี
 7. จำนวนเงินจะถูกหักค่าธรรม 30 บาท

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสอีกตัวหนึ่งทุกครั้งที่มีการอัพโหลดไฟล์ และสำรองข้อมูลลงserverอีกเครื่องหนึ่งทุก 7 วัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา

ค่าบริการกู้ข้อมูล

ฟรีค่าบริการสำหรับการกู้ข้อมูลสำหรับบริการ Cloud Hosting Basic, Cloud WordPress Thailand

ค่าบริการกู้ข้อมูลเริ่มต้นที่ 525บาท/ครั้ง (หากข้อมูลขนาดใหญ่ค่าบริการจะสูงมากขึ้น) มีผลสำหรับบริการ Cloud Hosting แบบไม่จำกัดพื้นที่ Asia, Cloud Hosting USA, Cloud Hosting UK, Cloud Windows Hosting Asia, Cloud Windows Hosting UK, Cloud Windows Hosting USA, Cloud Reseller Hosting, Cloud Business Asia, Cloud Business USA

ข้อตกลงในการต่ออายุโฮสติ้ง

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 7 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ หลังวันหมดอายุ 7 วัน ผู้ให้บริการจะทำการลบข้อมูล และusername ของผู้ใช้บริการที่ไม่ทำการต่ออายุ ซึ่งหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อตกลงในการต่ออายุโดเมนเนม

ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ 60, 30, 15, 7, 1 วัน ตามลำดับ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินหรือไม่แจ้งให้ทางผู้ให้บริการทำการต่ออายุ หลังวันหมดอายุ 30 วัน ผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะถือครองโดเมนและผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะขายโดเมนออกสู่ท้องตลาดต่อไป โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 48 ชั่วโมง

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง