แจ้งปรับราคาค่าบริการโดเมนเนม

หน้าแรกข่าวสารจากเราแจ้งปรับราคาค่าบริการโดเมนเนม

เนื่องจาก registrar  ต่างประเทศปรับราคาโดเมน ส่งผลให้ต้นทุนราคาทั่วโลกสูงขึ้น เราจึงจำเป็นต้องปรับราคาค่าบริการดังนี้

นามสกุล ลงทะเบียน ต่ออายุ โอนย้าย
.com 430฿ 450฿ 430฿
.net
450฿
620฿ 620฿
.xyz 620฿ 620฿ 620฿
.info 1,000฿ 1,000฿ 1,000฿
.biz 800฿ 800฿ 800฿
.co 1,100฿ 1,300฿ 1,100฿
.online 1,500฿ 1,700฿ 1,500฿
.app 750฿ 850฿ 750฿
.clinic 2,000฿ 2,300฿ 2,000฿
.space 900฿ 1,050฿ 900฿

มีผลสำหรับการจดทะเบียน, ย้ายโดเมน, ต่ออายุโดเมนโดเมนที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Top