ฟรีโฮสติ้ง องค์กรการกุศล วัด สำนักสงฆ์

Free Charities Hosting

Charities Hosting

Free Charities Hosting เป็นบริการที่ให้พื้นที่ Free Cloud SSD Hosting (ฟรี เว็บโฮสติ้ง) สำหรับ วัด สำนักสงฆ์ สถานที่ปฏิบัติธรรม และองค์กรเพื่อการกุศล โดยไม่แสวงหาผลกำไร

จุดประสงค์ เพื่อนำพาเทคโนโลยสื่ออินเตอร์เน็ตผนวกกับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร, เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไรได้นำเสนอข้อมูล ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ใช้งาน และ เพื่อค้ำจุนพุทธศาสนา และสังคมไทย

ฟรีโฮสติ้ง โดย นกโฮสติ้งดอทคอม

Charities Hosting

คุณสมบัติสำหรับ Free hosting for charities. (ฟรี เว็บโฮสติ้ง)

  • ฟรี เว็บโฮสติ้ง พื้นที่ใช้งาน 1 GB
  • อัตราการรับส่งข้อมูล 10 GB ต่อเดือน
  • จำนวนผู้ใช้งานอีเมล์ 5 Accounts (Outlook/ Webmail)
  • รองรับภาษา HTML/ PHP/ CGI
  • ใช้งานได้ 1 โดเมน
  • ระยะเวลาการให้บริการ 1 ปี (บริษัทฯ จะพิจารณาการต่ออายุสำหรับปีต่อๆ ไป)

วิธีการสมัครใช้งาน Free hosting for charities.(ฟรี เว็บโฮสติ้ง)

สำหรับวัด สำนักสงฆ์ หรือ สถานที่ปฏิบัติธรรม

  1. สำเนาหลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา  1 ชุด 
  2. เอกสารการสมัครใช้งาน  1 ชุด คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

สำหรับองค์กรเพื่อการกุศล โดยไม่แสวงหาผลกำไร

  1. หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ (ถ้าไม่มี ให้ส่งเอกสารใดๆที่สามารถยืนยันได้ว่า องค์กรนี้มีจริงและต้องไม่แสวงผลกำไร)
  2. เอกสารการสมัครใช้งาน  1 ชุด คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ส่งเอกสารมาที่ support@nokhosting.com ทางเราจะพิจารณา เปิดบริการให้ท่านภาย 3 วันทำการ