ทำไมต้องเลือกคลาวด์โฮสติ้ง Cloud Hosting - นกโฮสติ้งดอทคอม
Cloud Hosting

Cloud Hosting คือ?

ทำไมต้องเลือกคลาวด์โฮสติ้ง Cloud Hosting

คลาวด์โฮสติ้งคือการนำเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกันเกิดเป็นกลุ่มเซิฟเวอร์ที่มีการมวลผลขนาดใหญ่ คล้ายกับการรวมตัวของกลุ่มก้อนเมฆ การทำงานในแบบคู่ขนาน (Redundant) แยกออกจากกันเช่น Server, Storage, Network ป้องกันเมื่อ Hardware ของเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ระบบจะไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นแทน คลาวด์โฮสติ้งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่จะให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด เสถียรที่สุด โดยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้

เปรียบเทียบ

ระบบ Cloud Hosting

Cloud Hosting คือการนำเซิฟเวอร์หลายๆเครื่องทำงานร่วมกัน โดยระบบของนกโฮสติ้ง จะแยกหน้าที่การทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น Storage Server สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น, กลุ่ม Server ใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกัน , Backup Server เพื่อทำการสำรองข้อมูลแยกออกจากกัน โดยนกโฮสติ้งเลือกใช้ซอฟแวร์ CloudLinux เพื่อป้องกันผลกระทบจาก Userอื่น จากการใช้งานทรัพยากรแบบผิดปกติอีกด้วย

หาก Hosting ทั่วไปมีปัญหา

หาก Hardware ของ เซิฟเวอร์ทั่วไปมีปัญหา เช่น Memory , CPU, Harddisk เสียขึ้นมากระทันหัน เซิฟเวอร์นั้นจะไม่สามารถทำงานต่อได้หรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การแก้ปัญหานั้นต้องใช้ระยะเวลา 1-6 ชั่วโมง ซึ่งหากเป็นอะไหล่หายากก็อาจสูญเสียเวลาไปมากกว่านั้น

การสำรองข้อมูล Hosting ทั่วไป

การสำรองข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูล ลงใน Harddisk หากเซิฟเวอร์มีปัญหา ต้องนำเซิฟเวอร์ตัวสำรองมาติดตั้ง และทำการย้ายข้อมูลสำรอง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลายาวนาน 1-3 วันหากข้อมูลนั้นมีปริมาณที่มาก

ระบบ Cloud Hosting

Cloud Hosting คือการนำเซิฟเวอร์หลายๆเครื่องทำงานร่วมกัน โดยระบบของนกโฮสติ้ง จะแยกหน้าที่การทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น Storage Server สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น, กลุ่ม Server ใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกัน , Backup Server เพื่อทำการสำรองข้อมูลแยกออกจากกัน โดยนกโฮสติ้งเลือกใช้ซอฟแวร์ CloudLinux เพื่อป้องกันผลกระทบจาก Userอื่น จากการใช้งานทรัพยากรแบบผิดปกติอีกด้วย

หาก Cloud Hosting มีปัญหา

หาก Hardware ของ คลาว์ดเซิฟเวอร์มีปัญหา เช่น Memory , CPU, Harddisk เสียขึ้นมากระทันหัน คลาวด์เซิฟเวอร์ตัวอื่นๆยังคงทำงานแทนอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ข้อมูลทั้งหมดจะไม่สูญหาย เนื่องจากเก็บข้อมูลแยกออกจากเซิฟเวอร์ และวิศวกรจะทำการเปลี่ยน Hardware ตัวที่มีปัญหา

การสำรองข้อมูล Cloud Hosting

การสำรองข้อมูลโดยการระบบ Snapshot ไปไว้ที่ Backup Server และหากระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเกิดปัญหา จะสามารถกู้คืนข้อมูลไปทับข้อมูลเก่าได้ทันที ย้อนหลัง 3-7 วัน และเรายังสำรองข้อมูลไว้เซิฟเวอร์ที่ออนไลน์ไว้ที่สิงคโปร์เพื่อป้องการสูญหายแบบสองชั้น